Reklamace zboží

K Vaši reklamaci budeme přistupovat s maximální péčí a odpovědností.

 

Reklamační řád je zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Prodávající je Australian Adventure Wear s.r.o., Roty Nazdar 500, 541 01 Trutnov, IČ: 27483461, DIČ: CZ27483461

Zákazníkem našeho internetového obchodu je buď Kupující spotřebitel anebo Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Lhůty

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží pokračuje původní záruční doba.

O výsledku Reklamace Vás budeme informovat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění bude vyřízena, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

Reklamace v záruční době

Kupující je povinen podat Prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil.
Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

 

Postup pro reklamaci zboží

  • k vyřízení reklamace zboží doporučujeme předložit originál daňového dokladu – faktura nebo prokázat nákup jiným způsobem u Australian Adventure Wear s.r.o.
  • vyplňte reklamační protokol Australian Adventure Wear s.r.o. Do protokolu uveďte důvod reklamace a vyplňte přednastavená políčka.
  • vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
  • zboží do reklamace předejte čisté v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami.
  • zboží do reklamace nesmí být zasláno na dobírku, takováto zásilka nebude z naší strany přijata
  • zásilku s reklamovaným zbožím a protokolem zašlete na naši adresu: 

Australian Adventure Wear s.r.o.
Náchodská 530
541 03 Trutnov

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz


Poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí poškozené zásilky. Pokud i přesto Kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen neprodleně informovat Prodejce na emailu info@australian-wear.cz (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Australian Adventure Wear s.r.o. zajistí co nejrychlejší výměnu.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace